ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นนายกฯ ในวันนี้ (วันที่ 5 สิงหาคม 2561) ในฐานะผู้นำพรรคราม Palang Prachachartthai (RPP) เพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไป

นักเศรษฐศาสตร์ที่เคารพนาย Chatumongkol ได้รับเสียงส่วนใหญ่จากผู้บริหารพรรคหลังจากที่ผู้สมัครคนอื่น Anek Laothammatat ถอนตัวออกจากการแข่งขัน

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทองได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรค

ชื่อเล่น “แม่เต่า” นายจตุจักรได้รับความนิยมในหมู่สื่อไทยแม้ว่าหลายคนจะถูกขอร้องให้ถามคำถาม “โง่ ๆ “