จากประเด็นปัญหาที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลังจากที่ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ออกมาเคลื่อนไหวระบุว่า ที่ดิน 500 ไร่ ของนางสมพรเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองไม่ใช่ นส.3 ก หรือ นส.3 ว่า แต่เป็นที่ดินประเภท ภบฏ 5 และ นส.2 ไม่สามารถซื้อขายได้

ไม่สามารถครอบครองได้ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และมีชาวบ้านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอจอมบึง พร้อมทั้งยื่นหนังสือถึง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องขอคืนพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 500 ไร่ เพราะที่ผ่านมามีบุคคลอ้างเป็นตัวแทนของสมพร พร้อมอ้างสิทธิในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งที่เป็นป่าที่ไม่มีใครสามารถครอบครองได้ ว่าขอให้ช่วยเรียกคืนที่ดิน 500 ไร่จากทั้งหมดกว่า 3,000 ไร่ของสมพร ที่ซื้อต่อมาจากโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งเมื่อปี 2534 ความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ส่งตัวแทนโดนทำหนังสื่อมอบอำนาจให้นางสาวอรสา เศรษฐปราโมทย์ ร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินพื้นที่เป้าหมายจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งในท้ายหนังสือยังระบุว่า นางสมพรได้มอบอำนาจให้เสมือนกับที่ตนเองได้กระทำด้วยตนเอง พร้อมลงลายเซ็นผู้มอบอำนาจคือนางสมพร และมีพยานร่วมอีก 2 ราย โดยที่นางสาวอรสา เศรษฐปราโมทย์ ผู้ได้รับมอบอำนาจได้นำหนังสือมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยมีนายเกียรติศักดิ์ รักพ่อ นักวิชาการฝ่ายปฏิบัติการป่าไม้ จ.ราชบุรี เป็นผู้รับมอบ