ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการขายเบียร์สดโดยมีคำจำกัดความเฉพาะเจาะจงว่า “การขายเบียร์ผ่านก๊อกเบียร์หรือเครื่องดื่มเบียร์ในร้านสะดวกซื้อเป็นสิ่งผิดกฎหมาย” การประกาศมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

“เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์”: เป็นเครื่องมือหรือเต้าเสียบที่เป็นช่างหรือเครื่องไฟฟ้าที่สามารถจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการบริโภคได้ทันที

“ร้านสะดวกซื้อ”: ร้านค้าปลีกหรือร้านค้าที่ขายตรงให้กับผู้บริโภคเพื่อความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยที่ร้านค้าเป็นผู้ขายที่ถูกต้องโดยมีใบอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท 2

อาร์กิวเมนต์ของการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อได้รับการโต้แย้งอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีพ. ศ. 2560 เมื่อแฟรนไชส์ที่สำคัญของร้านสะดวกซื้อ “7/11” ได้ตัดสินใจที่จะทดสอบตลาดด้วยการวางเบียร์สด เครื่องใน 10 สาขาทั่วประเทศ หลังจากนั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะเอาเครื่องดื่มเบียร์ออกจากร้านหลังจากเวลาผ่านไปเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีการฟันเฟืองจากชุมชนและโลกออนไลน์

เห็นได้ว่าเบียร์ที่ขายผ่านเครื่องได้ง่ายเกินไปทำให้ผู้เยาว์และผู้ซื้อสามารถเข้าถึงเบียร์ได้ง่ายทำให้พวกเขาเชื่อว่าการดื่มเบียร์เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน คนอื่น ๆ ยังให้เหตุผลว่าความแตกต่างจากเบียร์สดกับเบียร์แบบดั้งเดิมและเบียร์บรรจุขวดก็คือเบียร์สดที่ต้องการดื่มเบียร์สดจากก๊อกน้ำซึ่งอาจส่งผลให้มึนเมาในพื้นที่ของร้านสะดวกซื้อรวมทั้งบนถนนที่สามารถนำไปสู่ การขับขี่โดยประมาทบนถนน