ทางการนครเซี่ยงไฮ้ของจีนและกรุงไทเปของไต้หวันตกลงจะร่วมมือและติดต่อกันมากขึ้นระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาเมืองคู่ขนานในกรุงไทเปวันพฤหัสบดี

นายเคอ เหวินเจ๋อ นายกเทศมนตรีกรุงไทเปบรรลุผลสำเร็จในการทำข้อตกลง 30 ฉบับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและเสริมสร้างสันติภาพข้ามช่องแคบไต้หวัน นายเคอกล่าวสุนทรพจน์ท่ามกลางคณะผู้แทนจากนครเซี่ยงไฮ้ 130 คน นำโดยนายโจว โป รองนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ว่า ไต้หวันและจีนควรลดระดับความไม่เข้าใจกันและเพิ่มการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น นอกจากนี้นายกเทศมนตรีไต้หวันกล่าวย้ำว่า ที่ประชุมโครงการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตเซี่ยงไฮ้-ไทเปครั้งที่ 8 ควรเป็นแบบอย่างสำหรับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือข้ามช่องแคบไต้หวันในอนาคต เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างสันติระหว่างสองฝ่ายต่อไป