เกาหลีใต้จะลงทุน 88,000 ล้านวอน หรือประมาณ 2,252 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบอาวุธตรวจจับและทำลายโดรนให้ได้ภายในปี 2566 หลังจากที่ผ่านมาเกาหลีใต้ถูกแทรกซึมโดยโดรนสายลับของเกาหลีเหนืออยู่หลายครั้ง

ระบบดังกล่าว มีชื่อว่า บล็อค-ไอ (Block-I) ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรับมือได้ทั้ง โดรนขนาดเล็ก และอากาศยานอื่น

เมื่อปี 2560 มีการพบโดรนของเกาหลีเหนือตกอยู่ในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้ และเมื่อกู้ข้อมูลก็พบว่าโดรนได้ภาพถ่ายของระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐในเกาหลีใต้ไว้ และก่อนหน้านั้นในปี 2557 ก็มีโดรนของเกาหลีเหนือตกในเกาหลีใต้ขณะบินกลับ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจลาดตระเวน ซึ่งรวมถึงการบินไปเก็บภาพเหนือทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ด้วย

ระบบต่อต้านโดรนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเกาหลีใต้ในการพัฒนาอาวุธของตนให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับการหาหนทางปลดชนวนความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือผ่านการเจรจา ทั้งนี้ในทางเทคนิคนั้นทั้งสองเกาหลียังอยู่ในภาวะสงคราม เนื่องจากสงครามเกาหลียังไม่ได้มีการทำสนธิสัญญาสงบศึก โดยมีเพียงข้อตกลงพักรบเท่านั้น