อินโดนีเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยเกือบ 200 คน ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ทั่วประเทศ และส่งผลให้เกิดหมอกควันพิษกระทบกับคุณภาพอากาศและต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยวันนี้ว่า ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 185 คน ที่เชื่อว่าพัวพันกับกิจกรรมที่นำไปสู่การเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั่วประเทศ โฆษกตำรวจอินโดนีเซียกล่าวว่า ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนที่ถูกตรวจสอบแล้วพบว่า เกี่ยวข้องกับการเผาป่าและเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกพืช ไม่ว่าจะกระทำไปโดยตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อ เขากล่าวด้วยว่า วิธีที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า และว่ามีบริษัท 4 แห่งกำลังถูกสอบสวนในเรื่องนี้ด้วย รัฐบาลอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่หลายพันคนไปแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่ลุกลามและทำลายพื้นที่ป่าในเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา และยังทำให้โรงเรียนหลายพันแห่งต้องหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของนักเรียนจากปัญหาหมอกควันพิษ ไฟไหม้ป่า ซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการเผาอย่างผิดกฏหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก แต่ไฟมักจะเกิดลุกลามจนควบคุมไม่ได้ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดหมอกควันพิษไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกระทบกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศเพื่อนบ้าน