อย.ย้ำตรวจสอบ-เฝ้าระวัง ต่อเนื่อง สถานการณ์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศ กรณีพบผู้กระทำผิดส่งดำเนินการทางกฎหมายเคร่งครัด และยังประสานความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกผักผลไม้อย่างปลอดภัย

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (เลขาธิการ อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(Thai-PAN) เปิดเผยผลตรวจสารพิษในผักผลไม้ตกค้างเกินมาตรฐานนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า อย.มีการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงที่ด่านอาหารและยา

ผลจากการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้จำนวน 511 ตัวอย่าง ณ วันที่28 มิ.ย.62 ได้รับผลวิเคราะห์ 97 ตัวอย่างจาก 15 จังหวัด พบผ่านมาตรฐานร้อยละ 86.6(84 ตัวอย่าง) และตกมาตรฐานร้อยละ 13.4 (13 ตัวอย่าง)

โดยผักที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน เป็นชนิดเดียวกับที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตรวจพบ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง คะน้า แตงกวา พริกหวาน โหระพา ถั่วลันเตา ส่วนผลไม้ ได้แก่ ส้ม แก้วมังกร

ทั้งนี้ อย. จะตรวจติดตามผลผู้ค้าในรายที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ตรวจพบการตกมาตรฐาน และจะดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง

ขณะเดียวกัน อย.จะประสานความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกผักและผลไม้ที่ปลอดภัย งดใช้สารเคมีหรือใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และจะร่วมมือกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ในการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่จำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

ส่วนประชาชนผู้บริโภค ขอให้ล้างผักและผลไม้เพื่อลดความเสี่ยงการตก ค้างของสารเคมีก่อนการบริโภค เช่น ล้างผ่านน้ำไหลนาน 2 นาที หรือล้างด้วยผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา ½ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด หรือล้างด้วยน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด