สายการบินชั้นนำต่างๆ ของสหรัฐ ออกกฎให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนเที่ยวบิน หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องเด็ดขาด

สายการบินชั้นนำต่างๆ ของสหรัฐ ประกาศให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนเที่ยวบิน โดยสายการบินจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขึ้นเครื่องเด็ดขาด ยกเว้นเด็กเล็กและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่อาจได้รับอันตรายจากการสวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้โดยสารทั่วไป ขณะอยู่บนเครื่องให้ถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะช่วงทานอาหารและดื่มน้ำ สายการบินเจ็ตบลู แอร์เวย์ เป็นสายการบินแรกของสหรัฐที่ประกาศใช้มาตรการนี้ นอกจากนี้ทางสายการบินยังให้ลูกเรือทุกคนสวมหน้ากากอนามัยด้วย