โอลิมปิก เกมส์ คือมหกรรมกีฬา ที่ทุกคนทั่วโลกรอคอยในทุก 4 ปี…โอลิมปิก เกมส์ คือกีฬาที่มีมนต์เสน่ห์หลายอย่าง ยากจะหาการแข่งขันไหนมาเทียบเทียม

หนึ่งในนั้นคือการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก การวิ่งส่งต่อเปลวเพลิง เพื่อจุดไฟเริ่มต้นการแข่งขัน อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิก เกมส์ ที่ทำต่อเนื่องยาวนาน เกือบ 100 ปี

แต่ในปี 2020 ด้วยภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต้องถูกเลื่อนออกไป ทั้งที่คบเพลิงของโอลิมปิก เกมส์ในครั้งนี้ ได้ถูกจุดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย

โอลิมปิก ได้เขียนข้อความผ่านเว็บไซต์ว่า แม้การแข่งขันโอลิมปิก เกมส์จะต้องถูกเลื่อนออกไป แต่เปลวเพลิงนี้จะไม่หายไปไหน เพื่ออยู่เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง กับปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ต่อสู้กับมัน และเอาชนะให้ได้

ไฟของการแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ 2020 ที่ยังคงอยู่ คือภาพแทนว่ามหกรรมกีฬาแสนยิ่งใหญ่ครั้งนี้ แม้จะถูกเลื่อนออกไป แต่จะไม่หายไปไหน จะยังคงอยู่เพื่อเป็นทั้งความหวัง และความสุข ให้กับคนรักกีฬาทั่วโลก

เมื่อถึงวัน เวลาอันเหมาะสม เปลวไฟนี้จะลุกโชติช่วง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน