ผู้หญิงที่มีอาการของโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด ผู้หญิงที่มีอาการของโรคซึมเศร้าแม้จะไม่มีการวินิจฉัยทางคลินิกก็ตามก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค ทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง เรามองว่าผู้หญิงมีความคืบหน้าในการพัฒนาโรคเรื้อรัง

ก่อนและหลังมีอาการซึมเศร้า การศึกษาระยะยาวของออสเตรเลียเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงติดตามผู้หญิงที่มีสุขภาพดีวัยกลางคนที่ไม่มีการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าหรือเจ็บป่วยเรื้อรังมานานกว่า 20 ปี การศึกษาพบว่าร้อยละ 43.2 ของผู้หญิงมีอาการของโรคซึมเศร้าสูงและครึ่งหนึ่งของรายงานระบุว่าพวกเขาได้รับการวินิจฉัยหรือทำการรักษาโรคซึมเศร้า ผู้หญิงจากกลุ่มหดหู่มีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังหลายเท่า 1.8 เท่าก่อนที่พวกเขาจะมีอาการซึมเศร้า การพบอาการซึมเศร้าดูเหมือนจะเพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยเรื้อรัง หลังจากที่ผู้หญิงเริ่มประสบกับอาการเหล่านี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะเรื้อรังหลายครั้งมากกว่า 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่มีอาการซึมเศร้า