โมเลกุลที่กำหนดรูปแบบรูปร่าง รูปร่างของมันไม่เพียงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มองเห็น ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รูปแบบเกลียวของแมลงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการหนีกรดในกระเพาะอาหารและยืดเยื้อในระยะยาวโดยการว่ายผ่านเยื่อบุเมือกของกระเพาะอาหาร ยาแก้อักเสบที่ใช้แล้วเพื่อช่วยป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารและแผลพุพองโดยเช็ดออก

แต่พวกเขามีข้อเสีย ยาปฏิชีวนะบางตัวที่ตั้งเป้าไปที่ผนังเซลล์จะกำจัดข้อผิดพลาดต่าง ๆ มากมายเป้าหมายของการวิจัยของเราคือการค้นพบวิธีการเฉพาะสำหรับแมลง เราสามารถกำหนดเป้าหมายรูปร่างพิเศษเพื่อสร้างยาปฏิชีวนะที่มีความเฉพาะเจาะจงน้อยลงและกว้างขึ้น วิธีที่ผนังเซลล์ถูกสร้างขึ้นตามโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและรูปร่างของเซลล์ก่อให้เกิดความสามารถของH. pyloriในการล่าอาณานิคมและอยู่รอดในกระเพาะอาหาร