บริการจัดการอาคาร: การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เบื้องต้นด้วยตนเอง?? การดูแลรักษาให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งวิธีการก็มีทั้ง แบบที่ทำเองได้ และต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญ

การทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง ทำได้โดยการถอดแผ่นกรองอากาศ(Filter) มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า แล้วใส่กลับคืน ซึ่งอาจจะทำสัปดาห์ละครั้ง หรือ เดือนละ 2 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน และความสกปรก

การรักษาแผ่นกรองให้สะอาดอยู่เสมอนั้นทำให้การระบายลมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

การทำความสะอาดภายในโดยช่างผู้ชำนาญ เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน แต่อาจไม่บ่อยเท่ากับการทำความสะอาดด้วยตนเอง โดยอาจจะทำ 3-6 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และการใช้งาน การล้างภายในต้องใช้ช่างผู้ชำนาญ
เนื่องจากต้องมีการถอดชิ้นส่วนบางชิ้น เช่นถอดถาดน้ำทิ้งมาล้างเพื่อให้น้ำทิ้งไหลได้สะดวก และใช้ปั๊มน้ำแรงสูงฉีดทำความสะอาดแผงคอยล์
การตรวจเช็คสภาพ เป็นการตรวจเช็คระบบทั่วไป ซึ่งโดยมากแล้วจะทำพร้อมกับการล้างภายในโดยช่างผู้ชำนาญ
• วัดความดันน้ำยาในระบบว่าเพียงพอหรือไม่
• ตรวจระบบไฟฟ้า เช่นสภาพของสายไฟ
• หยอดน้ำมันมอเตอร์พัดลมทั้งที่คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น
• ตรวจสอบและซ่อมแซมฉนวนหุ้มท่อน้ำยาที่เชื่อมต่อระหว่าง คอนเดนซิ่งยูนิต และแฟนคอยล์ยูนิต

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่)

1. เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีตารางการตรวจเช็คติดไว้ใกล้สวิทช์เปิด – ปิดทุกเครื่อง
หลังจากบำรุงรักษาเครื่องตามแผนแล้ว ช่างต้องเซ็นชื่อปฏิบัติงานในตารางทุกครั้ง
และผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยและเซ็นชื่อในช่องผู้ควบคุมทุกครั้ง

2. นำผ้าพลาสติกคลุมเฟอร์นิเจอร์ก่อนเริ่มทำความสะอาด

3. ถอดโครงคอยล์เย็นออกทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดภายใน และถอดชุด Blower Fancoil
เพื่อนำไปล้างทำความสะอาด

4. ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (มีถาดรองรับน้ำขณะฉีด ล้าง)

5. เป่าแห้งหลังทำความสะอาดด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

6. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และเป่าแห้ง

7. ล้างทำความสะอาด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง, หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil

8. ล้างทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้ง

9. ล้างทำความสะอาดโครงเหล็กภายนอกด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

10. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

11. ตรวจเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลม และตรวจเช็คการทำงานของตัวควบคุมอุณหภูมิ

12. ถอดโครงคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ออกทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดภายในด้วยปั๊มน้ำ
แรงดันสูง เป่าแห้ง, หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Condensing และทำความสะอาดโครงเหล็ก

13. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

14. ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาในระบบ ตรวจเช็คความดัน ทั้งด้าน High Pressure และด้าน Low Pressure
ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่อง พร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์