ทางเลือก 8 ทางในการที่สหราชอาณาจักร (ยูเค) จะออกจากสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบร็กซิทไม่ได้เสียงข้างมากจาก สส.อังกฤษแม้แต่ทางเดียวในการลงมติวานนี้ แม้นายกรัฐมนตรีเทรเซา เมย์ รับปากว่าจะลาออกหาก สส.ผ่านข้อเสนอเบร็กซิทของเธอ

สส.อังกฤษลงมติทางเลือกด้วยหวังว่าจะสามารถผ่าทางตันในสภาเรื่องเบร็กซิท แต่การที่ไม่ได้เสียงข้างมากแม้แต่ทางเลือกเดียวทำให้ สส.วิจารณ์กันเองอย่างรุนแรง บางคนถึงกับระบุว่าเป็นความล้มเหลวที่น่าสมเพช นายสตีเฟน บาร์เคลย์ รัฐมนตรีเบร็กซิทขอร้อง สส.สนับสนุนข้อตกลงเบร็กซิทของนายกรัฐมนตรีเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติในการประชุมครั้งใหม่ที่คาดว่าจะมีขึ้นอย่างเร็วที่สุดในวันศุกร์

ทางเลือกทั้ง 8 ทางได้เสียงจาก สส.ดังนี้ การลงประชามติรับรองข้อตกลงเบร็กซิทได้เสียง 268 ต่อ 295 การเข้าร่วมในสหภาพศุลกากรอียูเพื่อให้การค้าปลอดภาษีได้เสียง 264 ต่อ 272 การเบร็กซิทตามแผนของพรรคแรงงานที่คงความใกล้ชิดกับตลาดร่วมยุโรปและการคุ้มครองสิทธิแรงงานได้เสียง 237 ต่อ 307 การเป็นตลาดร่วมแบบ 2.0 คล้ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรปยุคคริสต์ทศวรรษหลังปี 1970 และ 1980 ได้เสียง 188 ต่อ 283 การยกเลิกมาตรา 50 เพื่อเลี่ยงเบร็กซิทแบบไร้ข้อตกลงได้เสียง 184 ต่อ 293 การเบร็กซิทแบบไร้ข้อตกลงในวันที่ 12 เมษายนได้เสียง 160 ต่อ 400 ข้อตกลงประนีประนอมมอลต์เฮาส์ที่จะเบร็กซิทตามกำหนดและมีหลักประกันเรื่องจะไม่เข้มงวดพรมแดนกับไอร์แลนด์ได้เสียง 139 ต่อ 422 และการอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรืออีอีเอ และสมาคมเขตการค้าเสรียุโรป หรืออีเอฟทีเอ ได้เสียง 65 ต่อ 377.