พ่อแม่มักสนับสนุนเด็กเล็ก ๆ ในการเล่นสมมุติ ผ่านการเล่นสมมุตินี้เด็ก ๆ มักจะฝึกซ้อมชีวิตเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นการเล่นบ้านซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและความเชื่อและช่วยในการดูดซึมตามวัย ด้านพลิกฟากก็คือเด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ว่าบางครั้งก็เป็นการตกลงที่จะทำให้เชื่อได้ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าไม่ได้เป็นไปตามอีฟไวท์มอร์

ในช่วงวัยรุ่นคนจะพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขาได้รับการสอนในฐานะเด็กความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อที่ว่าผู้มีอำนาจเช่นพ่อแม่หรือผู้นำรัฐบาลมีความเหมาะสมเสมอไป แต่ความขัดแย้งกับความเชื่อของพ่อแม่อาจทำให้เกิดแรงเสียดทานภายในครอบครัวและแม้จะมีหลักฐานตรงกันข้ามก็ตามบางคนก็ยินดีที่จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดกับพ่อแม่ของพวกเขา