ประธานสนช.หนุนร่างพ.ร.บ.เทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร-พลเรือน แต่แนะให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เชื่อไม่ได้หวังให้คุมองค์กรอิสระ ขอรอความชัดเจน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลและสนช.เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ที่มีเสียงทักท้วงจากการรับฟังความเห็นประชาชนผ่านเว็บไซต์ว่า เป็นเรื่องดีที่ประชาชนให้ความเห็น ส่วนตัวเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการจัดสวัสดิการ และก่อนหน้านี้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เคยเทียบเคียงให้กับข้าราชการทุกตำแหน่งมาแล้ว แต่หลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารแล้วใช้ตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงแล้วไม่ทราบว่ายังเทียบเคียงอยู่หรือไม่

“แต่ผมไม่เห็นด้วยถ้าจะเทียบเคียงเฉพาะตำแหน่งทหารเพียงอย่างเดียว เพราะจะต้องทำให้ครบคลุมข้าราชการทุกหน่วยงาน เชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนให้กองทัพเข้าไปควบคุมองค์กรอิสระ เนื่องจากการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระ ได้สรรหาไปเกือบครบทุกองค์กรแล้ว จึงขอให้รอความชัดเจนก่อน เพราะเพิ่งเริ่มรับฟังความเห็นประชาชนเท่านั้น” ประธานสนช. กล่าว.-สำนักข่าวไทย