กอ.รมน.จับมือ ป.ป.ท.ร่วมปราบปราม – ตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ เผยพบทหารถูกร้องเรียน 500 เรื่อง ยันไม่ซูเอี๋ย

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงร่วม เรื่องการพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติราชการด้านการร้องทุกข์ ร้องเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักจเร กอ.รมน. กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช และผอ.รมน. มีนโยบายสำคัญคือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยได้แถลงต่อรัฐสภา และกำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างชัดเจน รวมถึงได้พูดอยู่ในรายการ ศาสตร์พระราชา บ่อยครั้ง ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ (3 เม.ย.) ได้เน้นย้ำเรื่องการลงโทษข้าราชการที่ทำผิดอย่างจริงจัง

“ป.ป.ท.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น มีผลงานปรากฏมากมาย ผมรู้สึกชื่นชมในความรู้สามารถ คุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ป.ป.ท.จึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศ การที่สำนักจเร กอ.รมน. ได้ร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ในวันนี้ จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภูมิใจ ส่วนแนวทางการปฏิบัติงานหลังจากนี้นั้นจะยึดตามกรอบหน้าที่เป็นหลัก โดยจะมีการหารือต่อไป” เลขาฯ กอ.รมน. กล่าว

ด้าน พล.อ.บุญชู เกิดโชค จเร กอ.รมน. กล่าวว่า เจตนารมณ์ของกอ.รมน.ในการร่วมมือกับ ป.ป.ท.ในวันนี้ คือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศชาติ การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันจะทำให้ช่องว่างในการทำงานลดลง ข้อผิดพลาดในการบริหารงานก็จะลดลง ตนเชื่อมั่นในบุคลากรของ ป.ป.ท.ว่ามีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง

พล.อ.บุญชู กล่าวว่า กอ.รมน.มีความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านกำลังคน ซึ่งทราบว่าปัจจุบัน ป.ป.ท.มีเจ้าหน้าที่เพียง 600 คนจากอัตราบรรจุ 2,000 คน ในขณะที่กอ.รมน.มีคนทำงานทั่วประเทศ และจากการรับทราบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าปีที่แล้วป.ป.ท.รับเรื่องการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐกว่า 10,000 คดี เกี่ยวพันกับทหารจำนวน 500 คดี ในปี 2562 เรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับทหารจะต้องมีความกระจ่าง คดีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ด้าน พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวว่า ป.ป.ท. กับ กอ.รมน. ได้ร่วมมือกันทำงานตั้งแต่ก่อนการประกาศเจตนารมณ์ร่วมในวันนี้ก็คือการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยน้องแบม หรือ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาชุมชน คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) การประกาศเจตนาร่วมกันในวันนี้ ถือว่าเป็นการได้พันธมิตรในการร่วมรบการต่อต้านการทุจริต ซึ่งรู้สึกสบายใจอย่างยิ่ง หากพบการทุจริตในกองทัพก็ไม่มีละเว้น หรือ ซูเอี๋ยระหว่างกันอย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจตนารมณ์ในการร่วมพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท.และสำนักจเร กอ.รมน.ในครั้งนี้ ก็เพื่อนำไปสู่การสร้างความโปร่งใส และเสริมหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรอบอำนาจหน้าที่ของสองหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการและประสานการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกรอบความร่วมมือในการดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากร, ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และความร่วมมืออื่น ๆ .-สำนักข่าวไทย