กกต.อนุมัติจัดตั้งพรรคเพิ่มอีก 5 พรรค “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” เผยที่เรียก 33 พรรคแก้ไข หลังพบเอกสารหลักฐานไม่ครบ ชื่อย่อซ้ำพรรคเก่า ไม่มีภาพเครื่องหมายพรรค

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการ กกต. ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรคการเมือง กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณารับรองคำขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ที่ได้เริ่มยื่นขอจดจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ว่า จนถึงวันนี้มีกลุ่มการเมืองมายื่นขอจดจัดตั้งแล้ว 98 พรรคการเมือง ทางสำนักงานฯ จะมีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดจัดตั้ง โดยในกลุ่มการเมืองที่ยื่นขอจดจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม รวม 42 กลุ่มการเมือง วันนี้ (4 เม.ย.) นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ออกหนังสือรับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง เพิ่มอีก 5 พรรคการเมือง คือ พรรคพลังชาติไทย ที่นางกิ่งฟ้า อรพันธ์ เป็นผู้ยื่นคำขอ , พรรคเครือข่ายประชาชนไทย ที่นายธนานินทร์ ชะฎาแก้ว เป็นผู้ยื่นคำขอ , พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่นายสุภดิช อากาศฤกษ์ เป็นผู้ยื่นคำขอ , พรรคพลังธรรมใหม่ ที่ น.พ.ระวี มาศฉมาดล เป็นผู้ยื่นคำขอ และพรรคประชาชนปฏิรูปของนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่นายธนพัฒน์ สุขเกษม เป็นผู้ยื่นคำขอ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวว่า รวมก่อนหน้านี้ได้ออกหนังสือรับแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองให้กับ 4 พรรคการเมืองไปแล้ว คือ พรรคทางเลือกใหม่ , พรรคกรีน , พรรคประชานิยม และพรรคพลังสยาม รวมจนถึงขณะนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ออกหนังสือรับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองไปแล้ว 9 พรรคการเมือง จากนี้ทั้ง 9 พรรคจะต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องการหาสมาชิก 500 คน จัดให้มีทุนประเดิม 1 ล้านบาท และจัดประชุมจัดตั้งพรรคการเมืองของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 250 คน โดยจะดำเนินการได้เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจาก คสช.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า อีก 33 พรรคการเมืองที่เหลือจากการยื่นจดจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา นายทะเบียนฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดจัดตั้งแล้ว พบว่าเบื้องต้นทั้งหมดมีปัญหาในเรื่องของเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ชื่อตัวย่อของพรรคซ้ำกับพรรคที่ดำเนินกิจการอยู่ หรือซ้ำกับพรรคที่ถูกยุบไปแล้วยังไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้ส่งภาพเครื่องหมายพรรค กรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งขอจดจัดตั้งไม่ครบถ้วน จึงได้มีการประสานทั้งโดยวาจาและเอกสารไปยังกลุ่มการเมืองเหล่านั้น เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน คิดว่าไม่น่ามีปัญหา และคาดว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะสามารถออกหนังสือแจ้งจัดตั้งให้ได้ในระยะต่อไป

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวด้วยว่า ส่วนกลุ่มการเมืองที่ยื่นขอจดจัดตั้งหลังวันที่ 2 มีนาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ที่ต้องมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดำเนินการ ก็พยายามเร่งรัดเพื่อที่นายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.-สำนักข่าวไทย